Digital Video Forums  

Go Back   Digital Video Forums > Other > Archive (Closed) > Foreign Language Forums > På Dansk, På Norsk and På Svenska

 
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 7 Feb 2006, 04:07 AM   #1
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default PSL2 plugin ver 2.19 för PgcEdit - Svensk version

PSL2 plugin ver 2.19 för PgcEdit - Svensk version


Gör en backup av en Sony ARccOS™ kopieringsskyddad DVD med DVD Decrypter


Programmet är skrivet av The Mad Monk (Den Arge Munken) och är ett hjälpmedel för att kunna skapa en backup av vissa Sony DADC’s ARccOS™ kopieringsskyddade DVD skivor som DVD Decrypter version 3.5.4.0 inte kan hantera utan hjälp av en PSL2 fil. Programmet är fullt automatiserat och will guida dig genom alla nödvändiga steg.

Programmet är en plugin för PgcEdit version 7.3 eller högre. Den nuvarande versionen av pluginen är 2.19 och du kan hitta denna plugin bifogad i en .zip fil i det här trädet.


Hur pluginen fungerar

Eftersom DVD Decrypter inte längre är uppdaterat - så är det nödvändigt att ge den en "hjälpfil" för att den ska kunna rippa de senaste versionerna av ARccOS™ kopieringsskyddade DVD:er. Med hjälp av några gratisprogram så är detta väldigt enkelt att göra även om beskrivningen av denna metod kan verka komplicerad, så är det egentligen väldigt enkelt. Pluginen är väldigt automatiserad och wizarden will guida dig igenom alla nödvändiga steg som behövs.Kanske vill det ta lite längre tid för dig den första gången du gör en backup av en ARccOS™ kopieringsskyddad DVD med hjälp av den här metoden. Men nästa gång - vill du klara av det på mindre än fem minuter. Hela kopieringsprocessen vill ta lite längre tid - men som du vet - när du rippar en fil - du kan göra något annat under den tiden.

I korthet:
 1. Du måste rippa DVDn. När DVD Decrypter misslyckas med att läsa skivan med ett I/O fel, så sparas loggen.
 2. Wizarden vill öppna DVDn i PgcEdit och skapa en ny PSL2 fil för dig.
 3. Rippa DVDn igen efter att du har importerat den nya PSL2 filen. Den här gången kommer DVD Decrypter att fungera.
 4. Till slut vill du kanske "städa" upp DVDn och huvudtiteln och ta bort de dåliga cellerna från VOB filerna och fixa till pekarna genom att köra FixVTS or VobBlanker. Det här steget kan till och med vara nödvändigt om du får ljud synkroniserings problem, så det är rekommenderat att göra det.
Du kan läsa mer om det i den fulla guiden (på engelska) - PSL2 plugin for PgcEdit - A User Guide.

Viktigt!

Använd inte några on-the-fly dekrypteringsprogram, som DVD43 eller AnyDVD, i bakgunden när du använder pluginen för att skapa PSL2 filen och när du sedan rippar DVDn med DVD Decrypter.


Andra guider

Installationsprogram

Du kan använda det här installationsprogrammet. Om du väljer svenska för installationsspråk, så kommer en svensk version av pluginen att installeras.


Bifogade filer
 • Psl2_plugin_ver_2_19.zip innehåller PSL2 pluginen med version 2.19 (engelsk version) för PgcEdit och även de övriga programmen som är nödvändiga. FixVTS ver 1.4 är inkluderad.
 • Psl2_plugin_ver_2_19_swe.zip innehåller PSL2 pluginen med version 2.19 (svensk version) för PgcEdit och även de övriga programmen som är nödvändiga. FixVTS ver 1.4 är inkluderad.
Attached Files
File Type: zip Psl2_plugin_ver_2_19.zip‎ (104.7 KB, 801 views)
File Type: zip Psl2_plugin_ver_2_19_swe.zip‎ (106.4 KB, 935 views)

Last edited by cynthia; 8 Jul 2006 at 06:47 AM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:10 AM   #2
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

1. Hur vet du att det är en ARccOS™ kopieringsskyddad DVD?


Om den är nyligen släppt av Columbia Pictures och/eller Sony Pictures och du har problem med den - då är det stora chanser att det är en ARccOS™ kopieringsskyddad DVD.


Problem att rippa vissa nya ARccOS™ versioner i DVD Decrypter

Om du försöker använda DVD Decrypter ver 3.5.4.0 i 'file mode' ( = Fil läge) och du kan se det här felmeddelandet - att din DVD läsare/brännare inte kan läsa din DVD.Loggfilen från DVD Decrypter vill också se ut ungefär some den här i de rödmarkerade partierna för de flesta ARccOS skyddade DVDerna:

Code:
I 19:00:42 DVD Decrypter Version 3.5.4.0 started!
I 19:00:42 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
I 19:00:42 Initialising SPTI...
I 19:00:42 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 19:00:42 Found 1 DVD-ROM and 1 DVD±RW!
W 19:00:44 Possible Structure Protection Found!
W 19:00:44 1 area has been marked as 'suspect'.
W 19:00:44 Dummy sectors will be inserted where necessary.
I 19:00:52 Operation Started!
I 19:00:52 Source Device: [1:0:0] _NEC DVD_RW ND-3520AW 2.U2 (E:) (ATA)
I 19:00:52 Source Media Type: DVD-ROM
I 19:00:52 Source Media Region Code: 2; 5
I 19:00:52 Source Media Copyright Protection System Type: CSS/CPPM
I 19:00:52 Source Media Implementation Identifier: SONY DVD Video
I 19:00:52 Destination Folder: I:\test\
I 19:00:52 File Splitting: By File
I 19:00:52 Remove Structure Protection: Yes
I 19:00:52 Bad Sector Removal Method: Normal
I 19:00:52 Detect Mastering Errors: No
I 19:00:52 Multi Angle Processing: No
I 19:00:52 Remove Macrovision Protection: Yes
I 19:00:52 Stream Processing: No
I 19:00:52 Copying VIDEO_TS.IFO... (LBA: 362 - 374) - KEY: N/A
I 19:00:52 Decrypting VIDEO_TS.VOB... (LBA: 394 - 31521) - KEY: C0 75 9C A2 09
I 19:01:07 Copying VIDEO_TS.BUP... (LBA: 31530 - 31542) - KEY: N/A
I 19:01:08 Copying VTS_01_0.IFO... (LBA: 213562 - 213621) - KEY: N/A
I 19:01:08 Decrypting VTS_01_0.VOB... (LBA: 213622 - 247981) - KEY: C0 75 9C A2 09
I 19:01:22 Decrypting VTS_01_1.VOB... (LBA: 247982 - 772268) - KEY: C0 75 9C A2 09
W 19:01:31 Failed to read Sector 256304 - No Seek Complete
W 19:01:34 Failed to read Sector 256305 - No Seek Complete
W 19:01:38 Failed to read Sector 256306 - No Seek Complete
W 19:01:40 Failed to read Sector 256307 - No Seek Complete
I 19:06:41 Abort Request Acknowledged
W 19:06:41 Failed to read Sector 256859 - No Seek Complete
E 19:06:42 Failed to decrypt VTS_01_1.VOB!
E 19:06:45 Operation Aborted! - Duration: 00:05:51
E 19:06:45 Average Read Rate: 424 KB/s (0.3x) - Maximum Read Rate: 6 815 KB/s (4.9x)
Det finns också några episod DVDer som vill ge dig ripping problem med två olika VOB filer i olika "titlesets" - DVDn Seinfeld är ett sådant exempel.

Så om du har ovanstående indikationer - forsätt då med skapandet av PSL2 filen.


Varför behöver vi PSL2 filer för DVD Decrypter?

Inte den mest djuplodade förklaring men:
 • Det finns några ARccOS™ skyddade sektorer på din DVD som DVD Decrypter ver 3.5.4.0 inte kan läsa på grund av att original DVDn har en form av kopieringsskydd som använder oläsliga sektorer som vill visa sig i form av I/O fel (= läs fel - din DVD läsare/brännare kan inte läsa sektorerna).
 • Det verkar också som om ARccOS™ skydded även använder som dåligt formatterade celler för att förvirra programmen. Den falska sista VTS på DVDn är där för samma ändamål.
 • För att få över dessa sektorer till din hårddisk - så är de ersatta med dummies (tomma sektorer/utrymme). PSL2 filen berättar för DVD Decrypter var den ska sätta in dessa dummies.
 • Om du spelar din original skiva - så vill din spelare inte märka av dessa "kan inte läsa sektorer" eftersom referenserna i IFOs filerna göra att din spelare inte använder dessa sektorer.


OBS!
 • Vissa inte ARccOS skyddade DVDer kan också visa den här koden

  Code:
  W 19:00:44 Possible Structure Protection Found!
  W 19:00:44 1 area has been marked as 'suspect'.
  W 19:00:44 Dummy sectors will be inserted where necessary.
  DVD Decrypter visar det här meddelandet när åtminstonde en titel har hopp från en cell till en annan cell i cellkommandona. Detta används av ARccOS skyddet för att skippa de dåliga cellerna, men samma kommando kan också användas på en standard och perfekt skapad DVD, till exempel i ett spel.

 • Även om det inte är en Sony releasad DVD som ger dig ett I/O fel - I/O felen på en ARccOS skyddad DVD är alltid (baserat på nuvarande kunskap) i en VTS_XX_1.VOB fil. Så om du får läs felet i en annan fil - försök att rengöra DVDn eller byt ut den.

Last edited by cynthia; 8 Feb 2006 at 07:11 PM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:11 AM   #3
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

2. Installation


OBS! - Se här för hjälp med installationen.

Dessa program behöver vara installerade på din dator:
 • DVD Decrypter version 3.5.4.0

  Om du inte har den sista versionen 3.5.4.0 av DVD Decrypter installerad - ladda ner och installera den först. Du kan ladda ner den här.

 • PgcEdit

  PgcEdit är en ifo editor. Pluginen vill köra i PgcEdit - så det är därför du måsta ha PgcEdit installerad. Du behöver inte förstå alla funktioner i PgcEdit. De enda saker du behöver göra i det programmet är att öppna och spara filerna. Pluginen vill ta hand om resten av jobbet för dig.

  Du måste ha version 7.3 eller senare version installerad. Den kan laddas ner från PgcEdit's hemsida.

  Hur du gör för att installera PgcEdit:

  1. Skapa en tom mapp i din hård disk - namnge den PgcEdit. Jag rekommenderar "C:\Program\PgcEdit".

  2. Spara den nerladdade pgcedit.exe filen i den mapp du skapade i steg 1.

  3. Kör den sparade pgcedit.exe filen. PgcEdit vill skapa en "bin" mapp innehållande flera filer och en tom "plugins" mapp (t ex en "C:\Program \PgcEdit\plugins") i dess installations mapp.

  4. Stäng ner PgcEdit.

 • PSL2 pluginen för PgcEdit, FixVTS programmet och CRC32 programmet.

  psl2_plugin_ver_2_19.zip filen innehåller dessa tre program:

  • psl2_plugin.tcl - PSL2 pluginen for PgcEdit.
  • FixVTS.exe - används i "städning" fasen.
  • crc32.exe - avnänds för kalkyleringar.

  Hur du gör för att installera pluginen och FixVTS och CRC32 programmen:

  1. Ladda ner psl2_plugin_ver_2_19.zip filen från detta träd. Du hittar den i det första fönstret i det här trädet.

  2. Extrahera psl2_plugin arkivet till plugins mappen som skapade av PgcEdit (alltså i "C:\Program\PgcEdit\plugins\"). Du måste kopiera åtmindstonde filerna "psl2_plugin.tcl" och "FixVTS.exe" och "crc32.exe". (Skapa INTE en undermapp inom plugins mappen!). Du kan även kopiera CRC32 och FixVTS till bin mappen, och skapa genvägar till FixVTS.

   Om du inte har något extraheringsprogram/unzip program för .zip filer - då kan du använda detta gratisprogram:


  3. Du skulle nu ha psl2_plugin.tcl och FixVTS.exe och crc32.exe i plugins mappen.

  4. Starta PgcEdit.

  5. En ny "plugins" menu, med en "PSL2 (ARccOS)" submenu vill automatiskt läggas till av PgcEdit. Om du inte kan hitta den, kontrollera att du verkligen använder PgcEdit version 7.3 eller senare version (Du kan kontrollera vilken version av PgcEdit som du använder med hjälp av 'About' menu funktionen.) och att psl2_plugin.tcl filen finns i plugins mappen.

 • VobBlanker

  Med hjälp av det här programmet kan du städa upp den röra som ARccOS™ skyddet har skapata. Om vi inte gör den här städningen, så kan du få ett felmeddelande när du försöker öppna filerna i DVD Shrink. Använd FixVTS först men om du fortfarande har problem med att öppna filerna i DVD Shrink, städa filerna i VobBlanker.

  Om du inte hara det här programmet installerat - så kan du ladda ner det från VobBlanker's hemsida. Programmet är gratis. Den senaste versionen är 2.1.1.0.

  Observera att pluginen försöker hitta VobBlanker.exe automatiskt under körningen. Om den inte kan hitta den och du har markerat att du vill använda det, en öppna fil dialog poppar upp första gången. Adressen till VobBlanker sparas sedan i en konfigurations fil. Det här skulle inte skapa några problem för dig.

Last edited by cynthia; 6 Jul 2006 at 08:27 PM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:16 AM   #4
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3. Wizarden


Wizarden vill guida dig enom alla de olika stegen som är nödvändiga så att du kan skapa en kopia av din ARccOS kopieringsskyddade DVD.

I de här exemplen så kommer jag att använda den svenska (region kod 2) versionen av DVDn 'Seinfeld säsong 4 skiva 4'. Den här DVDn är en episodisk version med ARccOS skydd i två lika "titlesets" - VTS_02 och VTS_03. I det här fallet kan jag inte rippa VTS_02_1.VOB och VTS_03_1.VOB utan att få ett I/O fel i DVD Decrypter. I den här guiden kommer jag att starta mitt jobb med att skapa en kopia med fas 1.

Om du redan har försökt att rippa din DVD med hjälp av DVD Decrypter och fått felmeddalanden OCH du har sparat loggfilen från den misslyckade rippningen, starta då med fas 2.


 1. Starta PgcEdit.

  Du vill nu se PSL2 pluginens välkomstbild: 2. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att starta wizarden.

  Du vill nu se huvudmenyn i wizarden: 3. Välj alternativet 'Fas 1: Rippa DVDn från början'.


  De tre alternativen i Wizardens huvudmeny:

  • Rippa DVDn från början   Välj det här alternativet om du inte gjort någonting med DVDn tidigare. Wizarden vill hjälpa dig igenom alla nödvända faser så att du kan kopiera din ARccOS skyddade DVD.

   Om du väljer det här alternativet - fortsätt då med sektion 3.1 i den här guiden.

  • Komplettera min misslyckade rippning   Detta är alternativet du ska välja om du redan har logfilen från det misslyckade rippningsförsöket med DVD Decrypter sparad på din hårddisk. Wizarden vill hjälpa dig att skapa en ny PSL2 fil så att du kan rippa resterande fil(er).

   Om du väljer det här alternativet - fortsätt då med sektion 3.2 i den här guiden.

  • Städning   Städningsfasen vill bli det sista steget efter det att du har rippat har lyckats rippa alla filer från DVDn. Den vill "städa upp" de rippade filerna så att de är fria från allt skräp som ARccOS skyddet lägger till i filerna. Du kan läsa mer om vad städningsfasen gör och även varför du ska göra den här städningsfasen i sektion '4.4 Post processing in PgcEdit' i den fulla guiden.

   Den här fasen kan också användas även om du har användt en annan metod att rippa DVDn (AnyDVD, DVDFab Decrypter).

   Om du väljer det här alternativet - forstätt då med sektion 3.3 i den här guiden.

 4. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.
OBS! 1: Om du har "autoplay" (automatisk uppspelning) aktiverad eller att den isatta DVDn automatiskt startar ett annat program - stäng av detta innan du använder wizarden. Det vill bara skapa problem för dig. Du kan läsa i den här guiden - Turn Off the CD-ROM Autorun - hur du stänger av detta.

OBS! 2: Wizarden vill ändra några av dina standard inställningar i DVD Decrypter för att försäkra sig om att de bästa för att rippa ARccOS skyddade DVDs används. De ändrade inställningar ska inte orsaka några problem för dig när du rippar andra DVD skivor. När du använder wizarden så är de ursprungliga inställningarna återställda när DVD Decrypter stängs ner. Om du vill permanent återställa inställningarna, så ska du använda meny funktionen "Återställ DVD Decrypters ripinställningar".
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:20 AM   #5
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3.1 Fas 1 - Förbered för PSL2 filen

 • Steg 1  1. Sätt i original DVDn i din DVD läsare/brännare.

  2. Redan startat DVD Decrypter?

   Kontrollera så att du inte redan har DVD Decrypter igång på din dator.

   Om du har det igång - stäng ner det. Wizarden vill inte fungera om du inte gör det.

  3. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 2  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

   DVD Decrypter kommer nu att startas automatiskt av wizarden.

  2. Kontrollera att den valda DVD läsaren/brännaren innehåller original DVD skivan.

  3. Kontrollera att den önskade destinationsfoldern är den rätta.

   Du är nu redo att rippa filerna till din hårddisk.

  4. Tryck på ikonen för att sätta igång rippningen.

   För en ARccOS skyddad DVD borde du se ett 'I/O Error!' (= läs fel) fönster efter en stund.   Om du inte ser det här fönstret och rippningen lyckades så behöver inte den här DVDn någon PSL2 file. I ett sådant här fall, fas 2 är automatiskt överhoppad.

   Om du ser det här I/O fel fönstret så behöver du inte rippa dig igenom alla I/O felen. Efter det första är det rekommenderat att trycka på 'Avbryt' knappen efter detta första läs fel som hittats och hoppa över denna problematiska fil och låta programmet fortsätta med resten av skivan. Du måste låta programmet fortsätta rippa skivan till slutet. Detta är mycket viktigt.

   Om du skulle få några fler läsfel - i så fall bara repetera ovanstående steg.

   DVD Decrypter vill rapportera att rippningen är klar när du ser det här fönstret   I det här fallet så hade jag två filer som jag var tvungen att hoppa över.

  5. Tryck på 'OK' knappen.

  6. Avsluta DVD Decrypter.

   • OBS! 1: Ta inte bort DVDn från läsaren/brännaren!

   • OBS! 2: Om det inte var något I/O fel under rippningen, fas 2 är inte nödvändig. I det här fallet, steg 3b är visad istället för steg 3a, och fas 2 är överhoppad.
 • Steg 3a  Eftersom vi hade två filer som DVD Decrypter inte kunde rippa - wizarden vill nu skapa en PSL2 fil för dig i nästa fas.

  Du får också möjlighet att spara logg filen till din hårddisk i foldern där du sparade dina rippade filer. Om du lämnar den här alternativ rutan okryssad - så är standardinställningen sådan att loggfilen istället kommer att sparas i den här mappen: 'C:\Documents and Settings\Ditt inloggade användarnamn\Local Settings\Temp'

  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  Fortsätt nu med steg 1b i nästa sektion av guiden.

Last edited by cynthia; 7 Feb 2006 at 04:23 AM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:49 AM   #6
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3.2 Fas 2 - Rippa din DVD

 • Förberedelse 1

  Denna första delen av wizarden - Förberedelse - vill bara visas om du valde Fas 2 från wizardens huvud meny.

  Wizarden vill nu fråga dig om var du sparade loggfilen från det misslyckade rippningsförsöket med DVD Decrypter.

  1. Lokalisera den sparade loggfilen och tryck på 'Öppna' knappen för aktivera den.


 • Förberedelse Fas 2  1. Kontrollera att original DVD skivan är insatt i din DVD läsare/brännare.

  2. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  Hoppa nu till steg 1a i den här guiden.
 • Steg 1

  Det här steget vill se lite annorlunda ut baserat på om du startade från Fas 1 eller 2 från wizardens huvudmeny.

  • Steg 1a

   Du vill bara se det här steget om du valde Fas 2 från wizardens huvudmeny.

   Det här (extra)steget är inte nödvändigt om du använde wizarden från början. I det här alternativet så behöver du välja mappen som innehåller dina rippade filer.

  • Steg 1b

   Du vill bara se det här steget om du startade med Fas 1 från wizardens huvudmeny. Det är här du vill starta i Fas 2 i wizarden.

 • Steg 1a - Om du startade med Fas 2 från wizardens meny  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att ladda DVDn.  2. Välj din DVD mapp som innehåller den rippade DVDn.

   Det här (extra)steget är inte nödvändigt om du använde wizarden från början.

   Du ser kanske först några varningsfönster efter det att du har tryck på 'OK' knappen - bara ignorera dem genom att trycka på antingen 'NO', 'OK' eller 'Cancel'.

   • OBS: Det är inte nödvändigt att välja VIDEO_TS mappen. Om VIDEO_TS.IFO inte finns i rotmappen, så öppnar PgcEdit VIDEO_TS mappen automatiskt ändå.

  Nu kan du hoppa till steg 2 i den här guiden.

 • Steg 1b - Om du startade med Fas 1 från wizardens meny  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg. • Steg 2  "DVD Titel" är bara en textsträng som används för att identifiera DVDn. Den här texten kan vara precis vad du vill - du kommer inte att få något felmeddelande om du skriver någon annan text här eller om du inte skriver någon text alls.

  Wizarden sätter automatiskt in det nuvarande "DVD-Text" namnet om det är identifierat. Annars, så används det den nuvarande folderns namn. I båda fallen, DVD titeln kan bli fel. I så fall - ändra den.

  Pluginen sätter också in zonerna efter namnet. I vissa fall är det till och med nödvändigt att skriva en språkversionen av DVDn, eftersom, till exempel, det kan finnas flera versioner av samma DVD is samma zon. So var vänlig att kontrollera och komplettera DVD beskrivningen så detaljerat som möjligt, i synnerhet om du tänker posta PSL2 filen på internet.

  1. När du är färdig - tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 3  Den nya PSL2 filen är nu skapad.

  • OBS! Om du skulle se det här fönstret istället - att DVDn inte är skyddad av ARccOS. Då har du bara ett vanligt I/O fel. Försök att rengöra skivan eller byt ut den. • Steg 4

  Wizarden vill fråga dig var du vill spara den. Du kan spara den var du vill. Kom bara ihåg var eftersom du behöver den i nästa steg i wizarden.

  1. Tryck på 'Save' knappen.

  2. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 5  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  2. Kontrollera att den valda DVD läsaren/brännaren innehåller original skivan.

  3. Kontrollera att destinationsmappen är samma som tidigare när du rippade första gången.

  4. Välj 'File' -> 'Protected Sectors List' -> 'Import'.  5. Öppna den nya .PSL filen som du har skapat och sparat i det tidigare steget i wizarden och klicka på 'Open' knappen för att ladda den i DVD Decrypter.

   I mitt fall är den sparad som 'Seinfeld - Season 4 (Disc 4).PSL'.   Om allting fungerar - DVD Decrypter vill rapportera 'Protected Sectors List Imported Successfully!'  6. Tryck på 'OK' knappen.

  7. Starta rippingen genom att trycka på ikonen och processen börjar.

   Du vill se det här fönstret som frågar dig om du vill ersättat de tidigare redan rippade filerna.  8. Tryck på knappen 'No to All'.

   När rippningen är färdig så vill du se det här fönstret:  9. Tryck på 'OK' knappen.

  10. Avsluta DVD Decrypter.


 • Steg 6  • Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa Fas - Städning.

  Fortsätt nu med steg 1 i nästa sektion av den här guiden. Du kan också ta ur DVDn från din DVD läsare/brännare eftersom den inte behövs längre.

Last edited by cynthia; 7 Feb 2006 at 04:59 AM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 04:57 AM   #7
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3.2 Fas 2 - Rippa din DVD

 • Förberedelse 1

  Denna första delen av wizarden - Förberedelse - vill bara visas om du valde Fas 2 från wizardens huvudmeny.

  Wizarden vill nu fråga dig om var du sparade loggfilen från det misslyckade rippningsförsöket med DVD Decrypter.

  1. Lokalisera den sparade loggfilen och tryck på 'Öppna' knappen för aktivera den.


 • Förberedelse Fas 2  1. Kontrollera att originanal DVD skivan är insatt i din DVD läsare/brännare.

  2. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  Hoppa nu till steg 1a i den här guiden.
 • Steg 1

  Det här steget vill se lite annorlunda ut baserat på om du startade från Fas 1 eller 2 från wizardens huvudmeny.

  • Steg 1a

   Du vill bara se det här steget om du valde Fas 2 från wizardens huvudmeny.

   Det här (extra)steget är inte nödvändigt om du använde wizarden från början. I det här alternativet så behöver du välja mappen som innehåller dina rippade filer.

  • Steg 1b

   Du vill bara se det här steget om du startade med Fas 1 från wizardens huvudmeny. Det är här du vill starta i Fas 2 i wizarden.

 • Steg 1a - Om du startade med Fas 2 från wizardens meny  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att ladda DVDn.  2. Välj din DVD mapp som innehåller den rippade DVDn.

   Det här (extra)steget är inte nödvändigt om du använde wizarden från början.

   Du ser kanske först några varningsfönster efter det att du har tryck på 'OK' knappen - bara ignorera dem genom att trycka på antingen 'NO', 'OK' eller 'Cancel'.

   • OBS: Det är inte nödvändigt att välja VIDEO_TS mappen. Om VIDEO_TS.IFO inte finns i rotmappen, så öppnar PgcEdit VIDEO_TS mappen automatiskt ändå.

  Nu kan du hoppa till steg 2 i den här guiden.

 • Steg 1b - Om du startade med Fas 1 från wizardens meny  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg. • Steg 2  "DVD Titel" är bara en textsträng som används för att identifiera DVDn. Den här texten kan vara precis vad du vill - du kommer inte att få något felmeddelande om du skriver någon annan text här eller om du inte skriver någon text alls.

  Wizarden sätter automatiskt in det nuvarande "DVD-Text" namnet om det är identifierat. Annars, så används det den nuvarande folderns namn. I båda fallen, DVD titeln kan bli fel. I så fall - ändra den.

  Pluginen sätter också in zonerna efter namnet. I vissa fall är det till och med nödvändigt att skriva en språkversionen av DVDn, eftersom, till exempel, det kan finnas flera versioner av samma DVD is samma zon. So var vänlig att kontrollera och komplettera DVD beskrivningen så detaljerat som möjligt, i synnerhet om du tänker posta PSL2 filen på internet.

  1. När du är färdig - tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 3  Den nya PSL2 filen är nu skapad.

  • OBS! Om du skulle se det här fönstret istället - att DVDn inte är skyddad av ARccOS. Då har du bara ett vanligt I/O fel. Försök att rengöra skivan eller byt ut den. • Steg 4

  Wizarden vill fråga dig var du vill spara den. Du kan spara den var du vill. Kom bara ihåg var eftersom du behöver den i nästa steg i wizarden.

  1. Tryck på 'Save' knappen.

  2. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 5  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  2. Kontrollera att den valda DVD läsaren/brännaren innehåller original skivan.

  3. Kontrollera att destinationsmappen är samma som tidigare när du rippade första gången.

  4. Välj 'File' -> 'Protected Sectors List' -> 'Import'.  5. Öppna den nya .PSL filen som du har skapat och sparat i det tidigare steget i wizarden och klicka på 'Open' knappen för att ladda den i DVD Decrypter.

   I mitt fall är den sparad som 'Seinfeld - Season 4 (Disc 4).PSL'.   Om allting fungerar - DVD Decrypter vill rapportera 'Protected Sectors List Imported Successfully!'  6. Tryck på 'OK' knappen.

  7. Starta rippningen genom att trycka på ikonen och processen börjar.

   Du vill se det här fönstret som frågar dig om du vill ersättat de tidigare redan rippade filerna.  8. Tryck på knappen 'No to All'.

   När rippningen är färdig så vill du se det här fönstret:  9. Tryck på 'OK' knappen.

  10. Avsluta DVD Decrypter.


 • Steg 6  • Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa Fas - Städning.

  Fortsätt nu med steg 1 i nästa sektion av den här guiden. Du kan också ta ur DVDn från din DVD läsare/brännare eftersom den inte behövs längre.

Last edited by cynthia; 13 Feb 2006 at 12:06 PM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 05:14 AM   #8
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3.3 Fas 3 - Städning

 • Steg Förberedelse 1

  Det första steget i wizarden - Förberedelse - vill bara visas om du valde Fas 3 från wizardens huvudmeny. Så om du valde Fas 1 eller 2 - gå till 'Steg 1' i den här guiden.  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

   Wizarden vill nu öppna PgcEdit och fråga dig om var du sparade de rippade filerna.  2. Gå till den mapp där dina rippade filer finns.

  3. Tryck på 'OK' knappen.

   Kanske får du först se några varningsfönster efter det att du har tryck på 'OK' knappen - tryck då bara på 'Yes' eller 'OK' i de fönstren.

   • OBS! Om du skulle se det här fönstret - då är inte DVD skivan skyddad med ARccOS kopieringsskyddssystemet - eller så har du redan gjort städningsfasen på filerna. • Steg 1  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.


 • Steg 2  I det här steget så har du alternativet att antingen använda FixVTS eller VobBlanker för att städa upp VOB filerna.

  Vilken ska jag välja? Eftersom FixVTS är designad att fungera på ARccOS skyddade filer - så föreslår jag att du använder FixVTS.

  • FixVTS   • Alternativ    Om du markerar detta alternativ - så kan FixVTS kan också ta bort orefererade celler (t ex. celler som är i VOB filerna, men aldrig uppspelade, baserat på IFO filen).

    Det kan också fixa till blanka "packs" som ibland är införda av DVD rippare när de upptäcker oläsbara sektorer. Dessa blanka "packs" kan antingen tas bort, eller bli ersatta av giltigt "stuffing packs" - vilket innebär mindre behov för kompression/krympning och därigenom bättre bildkvalitet om du behöver krympa filerna för att få plats på en icke dubbelsidig skiva när du bränner filerna.

    Ska vara kryssmarkerad.    Om du kryssmarkerar det här alternativet - så vill FixVTS inte skapa någon säkerhetskopia av original filerna men processen vill också bli mycket snabbare. Om det skulle bli ett problem - så kan du alltid återrippa original DVDn igen.

    Ska vara kryssmarkerad.    Om du kryssmarkerar det här alternativet - så vill FixVTS processa alla "titlesets" inkluderande menyerna på DVDn. Om du upptäcker att du har väldigt mycket "unreferenced material" i DVD Shrink - aktivering av det här alternativet vill lösa det problemet. Du kan se ett exempel på detta i sektion '8.1 Unreferenced Material' i den fulla guiden.

  • VobBlanker   • Alternativ    Interna Vob Pointers (pekare) kan bli omkalkylerade om den här optionen är kryssmarkerad.

  • Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att starta städprocessen.


  • FixVTS alternativet:   Efter det att FixVTS är färdig - gå till steg 'Radera arbetsfilerna' i den här guiden.


 • VobBlanker alternativet:


  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att starta städprocessen.


   VobBlanker startas och även de relevanta inställningar vill redan be valda automatiskt. Du behöver inte ändra några inställningar i det här fönstret.   Det finns också ett logg fönster som visar dig själva processen.  2. Tryck på knappen och processen vill starta.   • Det kan ibland verka som om programmet har hängt sig i slutet av processen - statusfönstret vill visa 'Waiting' (väntar)    Men det är normalt - processen vill sluta av sig själv.
  3. Efter det att processen är klar - tryck då först på knappen i loggfil fönstret och sedan på knappen


 • Steg 4  Om du aktiverar ovanstående alternativ så kan du starta DVD filerna i DVD Shrink.

  1. Tryck på 'Nästa' knappen i wizardens fönster för att fortsätta med nästa steg.

  • OBS! Om du skulle upptäcka att du fortfarande har en väldigt stor mängd av "unreferenced material" efter att du har användt städningsfasen - antingen med FixVTS eller VobBlanker - i DVD Shrink som i den ovanstående bilden - då kan du använda en lösning som vill göra att du blir av med det "unreferenced" materialet. Du kan läsa mer om det i sektion '8.1 Unreferenced Material' i den fulla guiden.


 • Fas Färdig  • Tryck på 'Färdig' knappen i wizardens fönster för att avsluta wizarden.

  Du kan nu fortsätta ditt arbete med filerna i DVD Shrink eller ett liknande program om filerna behöver krympas före bränningen.

Last edited by cynthia; 7 Feb 2006 at 06:05 AM
cynthia is offline  
Old 7 Feb 2006, 05:18 AM   #9
Super Moderatress
 
cynthia's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Sweden
Posts: 14,278
Default

3.4 Radera arbetsfilerna


Pluginen lämnar några extra filer på din hårddisk efter det att processen är färdig. Några av dessa är säkerhetskopior av filer om någonting skulle gå fel under processens gång, vilket gör att du kan återställa filerna till hur de var för det att processen startade. Om du använder PgcEdit för att bränna filerna så vill PgcEdit ignorera foldern med säkerhetskopior när du bränner DVDn, så du behöver inte radera dem. Du kan också ignorera dem om du behöver krympa DVDn.

Jag vill lista de olika mapparna som pluginen skapar och ifall de ska raderas eller inte.
 • PgcEdit_backup folder

  Den här mappen skapas inom foldern med de rippade filerna. Den vill innehålla .IFO filerna som de var innan du started den sista körningen med PgcEdit.

  Efter processen med VobBlanker vill den här mappen innehålla en identisk uppsättning med .IFO filer som de som är i din DVD mapp. Detta är en "incremental (eller senaste) säkerhetskopia" av dina IFOs.

  En förklaring om vad 'the incremental backup' innebär:

  • The problem is that, when the VOB files are modified (first by the plugin and then by VobBlanker) the first, original backup is no longer synchronized with the VOB files. So, if you restore it, you will get a non-working DVD. On the other hand, if the user restores the latest backup (the PgcEdit_backup folder) it will be synchronized.

  Den här mappen kan raderas.

 • PgcEdit_backup_051031_015236 mapp

  Om PgcEdit hittar en tidigare skapad 'PgcEdit_backup' mapp så namnändrar den nuvarande mapp till den här typen av mapp. Numren är i form av ååmmdd_ttmmss (dag and tid) från den första PgcEdit_backup mappen.

  Den innehåller original .IFO filerna (som kan bli återrippade enkelt) och kan bli raderade.

 • FixVTSBackup mapp

  FixVTSBackup mapp är skapad innanför VIDEO_TS mappen.

  Mappen vill innehålla dessa filer som de var innan processen med FixVTS startade:

  • VTS_XX_0.IFO
  • VTS_XX.1.VOB
  • VIDEO_TS.IFO

  Den här mappen kan raderas.

 • VobBlanker_backup mapp

  VobBlanker_backup mappen är skapad i VIDEO_TS mappen.

  Den vill innehålla .IFO och .VOB filerna som de var innan processen med VobBlanker startade

  Den är mappen ska raderas eftersom den vanligtvis är väldigt stor (den innehåller originalen av VOB filerna från huvud titeln), så de ska raderas för att få tillbaka hårddisk utrymmet.
cynthia is offline  
 

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Nero and Burn Modes DVD Maniac DVD Blank Media, Burning, Recording Hardware 11 6 Feb 2003 01:09 PMAll times are GMT +10. The time now is 10:15 PM.

Kirsch designed by Andrew & Austin


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 1999 - 2018 Digital Digest

Visit DivXLand   Visit dvdloc8.com